Om mig

Fredrik Eklöf - inte alltid så här tuff.

Processledare, föreläsare och social entreprenör som brinner för att få människor och grupper att utvecklas tillsammans.
Sedan 1996 har jag medvetet arbetat med att lära mig leda och utveckla många olika grupper av människor. Idag har jag erfarenhet av att utbilda allt från förskolebarn till pensiionärer. Från arbetslösa ungdomar till höga chefer i näringsliv och statlig förvaltning. Från södra Afrika över Sverige och Europa till USA. Chefer, skolpersonal, gruvarbetare, grund- och gymnasieskoleelever, människorättsadvokater.
Mina specialistområden är ledarutveckling, genus, mångfald och lyssnarverktyg. Jag trivs allra bäst i sammanhang där människor är intresserade av att utveckla sig själva och varandra.
Jag och mitt engagemang kommer från offentlig och ideell sektor. Efter att ha arbetat som doktorand i idéhistoria vid Lunds universitet och sedan elevassistent på Kirsebergsskolan i Malmö, började jag utbilda elever och fortbilda skolpersonal som utbildare i Hasselarörelsen. Projekt och utbildningar i Hasselas regi växte till en verksamhet som idag, 2013, är ett viktigt stöd för många ensamkommande flyktingungdomar, oroliga anhöriga till unga som missbrukar och en språngplatta.
2006 fick jag ett uppdrag att utbilda människorättsadvokater i Sydafrika i ett lyssnarverktyg för att hantera rasism, sexism och jobbiga känslor kring HIV-fall. Det ledde till att jag startade Listeners Without Borders, som fortfarande ligger i sin linda, men som jag nyligen börjat lägga mer tid på att bygga upp.
På senare år har jag lärt mig att låta min kompetens komma även näringsliv och statlig förvaltning till del. På så vis når jag ännu bredare, samtidigt som jag kan finansiera stora delar av mitt ideella engagemang.
2008 började jag samarbeta med Barbro Dahlbom-Hall, en av Sveriges äldsta och mest erfarna ledarutvecklare. 2011 startade jag tillsammans med Andreas Bhagwani företaget Kichisaga Leadership. Vi erbjuder företag och myndigheter föreläsningar och workshops som utvecklar ledarskap, genus och mångfaldskompetens.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar