fredag 8 augusti 2014

Del 7: Maktlöshet och distansering

Jag är för både Israel & Palestina

Situationen i Palestina, en av världens allra svåraste konflikter, behöver mångas hjärtan och intellekt för att närma sig en lösning. De av oss som inte berörs direkt av konflikten behöver bestämma oss för att låta den här konflikten vara viktig för oss, bestämma oss för att även det här är en del av vår värld. 

Vi som inte drabbas direkt av kriget, särskilt de av oss som har förfäder från Sverige, kan lätt känna saker i stil med: "Men måste de hålla på och bråka?! Kan de inte bara leva i fred - som vi!" Det är en känsla som vi kan välja att dölja oss bakom, för att slippa erkänna att vi också har del i den här konflikten. Vi har det både genom antisemitismen i vårt land, vår roll i andra världskriget och decennierna därefter, samt genom att många svenskar har nära relationer i Mellanöstern.

Alla, oavsett om vi drabbas eller ej av kriget, har en tendens att fastna i passiva maktlöshetskänslor. Varje steg vi tar för att komma ut passivitet är både ett bidrag till att på sikt lösa ett steg för vår egen utveckling.

Det är aldrig vettigt att döma oss själva som för små, för dåligt informerade eller för mycket eller lite av något annat för att låta bli att göra vad vi kan. 

Vi behöver utgå från att vi kan göra skillnad. Var och en av oss behöver fundera på vad det betyder i just ditt fall. De "små" sakerna, som att lyssna på personer vars familjer och släktingar drabbas är lika viktigt som "större" saker som att ställa politiska krav. Agera sedan för att göra skillnad, utifrån var du befinner dig.

Vårt självständiga tänkande och vår individuella omsorg behövs - oavsett vilken vår bakgrund är.

Låt oss se till att skaffa kunskap - för att få en så fullständig bild som möjligt i allt som är tillgänglig för oss, genom att lyssna på dem som drabbas. Lyssna mer än vi förklarar. Förutom att du skaffar dig kunskap är det dessutom ett erkännande av det lidande den du lyssnar på utstår och ett sätt för den personen att bearbeta sina upplevelser.

Vi måste konfrontera vår egen självgodhet, vår vilja att antingen välja sida eller hålla distans, som om det som sker inte har något med oss att göra.

Låt oss lära oss mer om situationen och engagera våra hjärtan och vårt tänkande i det som händer. Det händer i vår värld. 

Vi kan spela en roll. Vem vi än är, så är vi engagerade. Låt oss kliva ur vår försiktighet och tänka, prata, lyssna och agera kraftfullt. Hur den kraftfullheten ser ut är upp till var och en av oss, beroende på vilket sammanhang vi lever och verkar i.

Vi behöver göra det för alla våra systrar och bröder i Palestina och Israel - och för vår egen integritet.

[föregående del: Antisemitismen är viktig att bekämpa för alla befrielserörelser]
_________
”Jag är för både Israel och Palestina” är en serie blogginlägg om Israel och Palestina som syftar till att fördjupa min och din förståelse av konflikten. Det är mitt bästa tänkande just nu. Jag bygger på andras tankar, erfarenheter och formuleringar. Och vill gärna tänka vidare utifrån vad du har att säga. Låt oss bygga förståelse för denna konflikt tillsammans så att vi på sikt kan bidra till en permanent, fredlig lösning av den.

Jag är för både Israel och Palestina

Del 6: Antisemitismen är viktig att bekämpa för alla befrielserörelser

Jag är för både Israel och Palestina

Eftersom judar i århundraden har använts som syndabockar i västerlandet, har antisemitismen spelat en viktig roll för att hålla alla slags förtryck på plats. Vi har sett i nazisternas Tyskland och i andra länder som utvecklats i repressiv riktning hur antisemitismen använts för att slå in en kil mellan människor som avviker från normen genom identitet eller radikalt engagemang.

Judar är en av de första grupperna som utsätts i ett repressivt samhälle, eftersom deras historiska (och nutida) roll som mellanhänder gör att de lätt kan framställas som syndabockar. Om de av oss som inte är judar inte står upp mot antisemitism, står vi försvagade när repressionen riktar in sig på andra grupper, såsom andra invandrare, muslimer, homosexuella, fackligt aktiva och så vidare.

I Europa spelar antisemitismen en viktig roll för att hålla förtryck i allmänhet på plats. Att vara medveten om och förstå antisemitismen är därför viktigt inte bara för judars skull, utan för alla grupper som diskrimineras och förtrycks.

[föregående del: Antisemitismen i dagens konflikt - nästa del: Vår känsla av maktlöshet och distansering
_________
”Jag är för både Israel och Palestina” är en serie blogginlägg om Israel och Palestina som syftar till att fördjupa min och din förståelse av konflikten. Det är mitt bästa tänkande just nu. Jag bygger på andras tankar, erfarenheter och formuleringar. Och vill gärna tänka vidare utifrån vad du har att säga. Låt oss bygga förståelse för denna konflikt tillsammans så att vi på sikt kan bidra till en permanent, fredlig lösning av den.

Jag är för både Israel och Palestina

Del 5: Antisemitismen i dagens konflikt

Jag är för både Israel & Palestina

Antisemitism som skapat rädsla

Israels agerande kan inte ursäktas, det är folkrättsvidrigt.

Men för att vi ska kunna bidra till en lösning av konflikten behöver det förklaras och förstås utifrån en större kontext av antisemitism. Århundraden av antisemitism och judisk skräck, förintelsen i mitten av förra århundradet samt årtionden av israelisk skräck för grannar som vill utplåna deras stat. Djupt rotade erfarenheter av sårbarhet och utsatthet.

Dessa rädslor är lätta att använda för att skapa stöd för krigshandlingar såsom skett nu i sommar.

Hur antisemitismen funkat i sommarens mediastorm

Kriget i Gaza är inte den enda fasansfulla konflikten i världen i sommar. Och vi reagerar inte alltid lika kraftigt när länder begår fruktansvärda handlingar som drabbar civilbefolkningar. En anledning att reaktionen varit starkare i denna konflikt  Uppmärksamheten som denna konflikt fått är ett exempel på hur antisemitism fungerar - judar porträtteras och fokuseras på som de värsta förövarna i världen.

Missförstå mig inte: det är rätt och riktigt att reagera mot Israels övergrepp och att kräva stopp för dem, men om vi samtidigt är omedvetna om hur antisemitismen fungerar bidrar vi till att låta judars historiska roll i västvärlden upprepa sig. Vissa judar gör smutsjobbet åt de verkliga makthavarna. Judar som grupp får skulden och de verkliga makthavarna kan, likt Pontius Pilatus, två sina händer och se oskyldiga ut.

Det hela är ett arrangemang som är fruktansvärt, eftersom vi vet att i förlängningen av denna särbehandling har vi förintelsen. Och eftersom vi vet att nationalistiska, rasistiska och nazistiska strömningar för närvarande är på frammarsch i Europa. 
”Jag är för både Israel och Palestina” är en serie blogginlägg om Israel och Palestina som syftar till att fördjupa min och din förståelse av konflikten. Det är mitt bästa tänkande just nu. Jag bygger på andras tankar, erfarenheter och formuleringar. Och vill gärna tänka vidare utifrån vad du har att säga. Låt oss bygga förståelse för denna konflikt tillsammans så att vi på sikt kan bidra till en permanent, fredlig lösning av den.

Jag är för både Israel och Palestina

Del 4: Antisemitiska strukturer

Jag är för både Israel & Palestina

Judars roll i Europa

En viktig grogrund för antisemitismen har alltid handlat om att judar har getts roller som mellanhänder, som gör en del av det smutsiga arbetet åt dem som har den verkliga ekonomiska och politiska makten. I flera århundraden innebar detta att judar fick tillåtelse att bosätta sig i flera europeiska länder, och fick möjlighet att driva handel samt utlåning mot ränta, verksamheter som ansågs giriga eller till och med syndiga i de kristna länderna. Det gav visserligen vissa judar en viss ekonomisk makt, men den makten var alltid villkorad till de verkliga makthavarnas godkännande. Och det gav judarna ett dåligt rykte. 

Judarnas hela existens i Europa har alltid varit villkorad, utlämnad till makthavarnas godtycke och till majoritetsbefolkningens sinnesstämning. Rollen som mellanhänder gör att judar lätt kan göras till syndabockar. I tider av kris har judarnas dåliga rykte vuxit till hat mot judar som grupp. Judar blir syndabockar som orsaken till orättvisor, för att några av dem fått positioner med en del verklig makt - och en hel del skenbar makt. Den makt vissa judar får är alltid villkorad av att de behöver göra det smutsiga arbete som gagnar dem som verkligen är "ansvariga". Såsom antisemitismen funkat och fortfarande funkar i våra länder, klandras sedan judar som grupp för orättvisor och policies, som egentligen de med verklig makt bär ansvar för.

Nazisternas brott mot den judiska befolkningen är ett extremt exempel på detta, men det är bara ett i raden av många exempel på hur missnöje med judar manipulerats på detta sätt genom århundraden i Europa.

Israels roll i Mellanöstern är ett utslag av antisemitism

Om vi så tittar på Israel och Palestina: Det formella syftet med upprättandet av Israel som stat efter andra världskriget var att ge judar ett eget land, vilket de saknat under tusentals år av flykt. I praktiken har detta upplägg blivit till ytterligare ett upplägg som gynnar antisemitism, genom att judar återigen gavs rollen som mellanhand. Israel är den viktigaste allierade för USA och västvärlden i Mellanöstern. Israel har ett strategiskt geografiskt läge som gör det möjligt för USA att via Israel hålla många oljeproducerande länder i Mellanöstern i schack. 

Israels inrättande innebar att andra världskrigets västerländska segrarmakter gav den nya staten politiskt och moraliskt mandat att utöva förtryck av araber. USA tillhandahåller sedan dess militära och ekonomiska resurser vilket gör det möjligt för Israel att agera "polis" åt västvärlden i Mellanöstern, något som USA tjänar på utan att behöva ta skulden för det.

I sommarens konflikt har USA reagerat kraftfullare än tidigare mot israeliska arméns övergrepp – även om de samtidigt försett Israel med många av de vapen som använts i kriget. Det är både ett tecken på att Israels agerande strider mot folkrätten och ett exempel på att Israel kan utöva sin makt bara så länge de har godkännande från USA.

I praktiken innebär Israels agerande och omvärldens reaktion att uppmärksamheten i både västvärlden och Mellanöstern vänds bort från det som är dessa folks verkliga intressen, så att de inte organiserar sig mot dem som faktiskt tjänar på exploateringen. 

Det ser ut som att det bara är Israel som ligger bakom palestiniernas situation, fast det egentligen är västmakterna som har skapat hela situationen genom att upprätta Israel utan att lösa palestiniernas situation, och att det som görs ofta gagnar västs och västerländska företags intressen.

Israel agerar alltså mellanhand i Mellanöstern åt USA och Västeuropa. Det ger visserligen Israel en viss makt i regionen. Men det är en villkorad befogenhet som gör att israeler och, i förlängningen alla judar, kan klandras och hatas som "the bad guys", för att de agerar på antiarabiska attityder och fördomar som är rådande även i våra egna länder. 

[föregående del: Antisemitiska uttalanden - nästa del: Antisemitismen i dagens konflikt
_________
”Jag är för både Israel och Palestina” är en serie blogginlägg om Israel och Palestina som syftar till att fördjupa min och din förståelse av konflikten. Det är mitt bästa tänkande just nu. Jag bygger på andras tankar, erfarenheter och formuleringar. Och vill gärna tänka vidare utifrån vad du har att säga. Låt oss bygga förståelse för denna konflikt tillsammans så att vi på sikt kan bidra till en permanent, fredlig lösning av den.

Jag är för både Israel och Palestina

Del 3: Antisemitiska uttalanden

Jag är för både Israel & Palestina

Vi behöver också förstå vad antisemitism är. Antisemitism är inte bara nazisternas förintelse eller hat mot människor som är judar, vilket de flesta av oss tar avstånd från. Det är mycket mer komplicerat än så. 

Generaliseringar

De flesta debattörer förstår att generaliseringar om judar och israeler gynnar antisemitism. Den typen av generaliseringar är en slags antisemitism i sig, eftersom de innebär ett kollektivt fördomsfullt dömande som drabbar helt oskyldiga. Jag känner många judar som är för en palestinsk stat och mot Israels ockupation. Politiska, ekonomiska och militära beslutsfattare är de som ska ställas till svars för folkrättsliga handlingar, inte hela folk. Därför ska vi inte lägga skulden för övervåldet i Gaza på "judar" eller "israeler", utan på "Israel" som stat eller "den israeliska armén".

Jämförelser med nazister

En annan form av antisemitism som inte är självklar för alla, är jämförelser mellan palestiniernas situation med förintelsen av judar under andra världskriget. Den här typen av jämförelser spelar antisemitismen i händerna på flera olika sätt. 

För det första är det en förtäckt generalisering om judar. De flesta judar som lever idag levde inte under andra världskriget.

För det andra innebär jämförelsen att man indirekt säger att judar har ett större moraliskt ansvar att vara goda än andra. Även om det är en mänsklig, spontan känsla att någon som blivit utsatt för något dåligt "lär" sig att inte göra så mot andra, så vet vi alla av egen erfarenhet att den känslan är naiv, att vi människor inte funkar så. Vi gör det alla hela tiden i både stort och smått, utsätter andra för dålig behandling som vi själva blivit utsatta för.

För det tredje kan jämförelsen tolkas som en anklagelse: "Om ni judar beter er så illa, var det kanske inte så orätt av nazisterna att göra detsamma mot er."

[föregående del: Antiarabismen i situationen - nästa del: Antisemitiska strukturer
_________
”Jag är för både Israel och Palestina” är en serie blogginlägg om Israel och Palestina som syftar till att fördjupa min och din förståelse av konflikten. Det är mitt bästa tänkande just nu. Jag bygger på andras tankar, erfarenheter och formuleringar. Och vill gärna tänka vidare utifrån vad du har att säga. Låt oss bygga förståelse för denna konflikt tillsammans så att vi på sikt kan bidra till en permanent, fredlig lösning av den.

Jag är för både Israel och Palestina

Del 2: Antiarabismen i situationen

Jag är för både Israel & Palestina

Antiarabismen i Israel-Palestina-konflikten består i att de människor som har arabiskt ursprung inte värderas lika högt som människor med europeiskt och amerikanskt ursprung. Detta sker i media och i våra sinnen. Denna nervärdering av arabiska folk är bakgrunden till att väst efter andra världskriget kunde låta Israel bli en judisk stat utan att ha en lösning för de araber som redan levde där.

Den orättvisa behandlingen av palestinierna måste konfronteras. De antiarabiska fördomar som finns i vår västerländska kultur gör att vi tillåter palestinier fördrivs, förtrycks och dödas, som om deras liv betyder mindre. Dessa fördomar måste vi konfrontera i oss själva och bemöta hos andra. 

Sedan Sovjetunionens fall, har araber fått den ställning som tidigare kommunister hade, för att motivera militära utgifter och krig. George Bushs "krig mot terrorn" är i praktiken ett krig mot muslimer och araber, och Sverige som nation har i många fall spelat med i detta krig, som i praktiken är en form av rasism.

Det finns mycket mer att säga om antiarabism. Jag vill gärna höra vad du har att säga om hur den ser ut, hur den uppstått och hur den funkar.

[föregående del: Att dela upp i goda och onda är ett tankefel - nästa del: Antisemitiska uttalanden]
_________
”Jag är för både Israel och Palestina” är en serie blogginlägg om Israel och Palestina som syftar till att fördjupa min och din förståelse av konflikten. Det är mitt bästa tänkande just nu. Jag bygger på andras tankar, erfarenheter och formuleringar. Och vill gärna tänka vidare utifrån vad du har att säga. Låt oss bygga förståelse för denna konflikt tillsammans så att vi på sikt kan bidra till en permanent, fredlig lösning av den.

Jag är för både Israel och Palestina

Jag är för både Israel och Palestina - Del 1: Att dela upp i goda och onda är ett tankefel

Jag är för både Israel och Palestina

Antisemitism och antiarabism i sommarens konflikt och debatt

Detta är första inlägget en serie blogginlägg om Israel och Palestina som syftar till att fördjupa min och din förståelse av konflikten i Mellanöstern. Jag gör inte anspråk på att presentera en slutgiltig sanning. Det är helt enkelt mitt bästa tänkande just nu. Jag bygger på andras tankar, erfarenheter och formuleringar. Och vill gärna tänka vidare utifrån vad du har att säga. Låt oss bygga förståelse för denna konflikt tillsammans så att vi på sikt kan bidra till en permanent, fredlig lösning av den.

Fredrik Eklöf

Del 1: Att dela upp i goda och onda är ett tankefel 

Det som hänt i Gaza är hjärtskärande hemskt. Kriget är förhoppningvis ännu inte över för denna gång. Men Och umbärandena kommer att bestå länge. Förlusterna av människoliv är permanent. Och konflikten är inte närmre en hållbar lösning.

Det finns en stark dragning i alla konflikter till att ta ställning för den ena parten mot den andra - att separera de "goda" från de "onda". Det leder alltid fel. 

Ett mer konstruktivt sätt att se det är att de "goda" (de du enklast sympatiserar med) är goda och att de "onda" (de du tycker gör fel) är goda de med. Vi är nämligen alla människor med kapacitet för både godhet och ondska. Människor är goda, nyfikna, kärleksfulla, kraftfulla och agerar utifrån det så länge vi inte bär på obearbetade negativa upplevelser som får oss att skada eller förtrycka andra - eller se på medan förtryck pågår. 

Det är få som lyckas konfrontera både Israels roll i Palestina och antisemitismen samtidigt. Det är viktigt att vi i denna stund tar ställning mot både antisemitistiska och antiarabiska strömningar. För att göra det behöver vi förstå hur dessa förtryck ser ut. 
_________