fredag 8 augusti 2014

Del 6: Antisemitismen är viktig att bekämpa för alla befrielserörelser

Jag är för både Israel och Palestina

Eftersom judar i århundraden har använts som syndabockar i västerlandet, har antisemitismen spelat en viktig roll för att hålla alla slags förtryck på plats. Vi har sett i nazisternas Tyskland och i andra länder som utvecklats i repressiv riktning hur antisemitismen använts för att slå in en kil mellan människor som avviker från normen genom identitet eller radikalt engagemang.

Judar är en av de första grupperna som utsätts i ett repressivt samhälle, eftersom deras historiska (och nutida) roll som mellanhänder gör att de lätt kan framställas som syndabockar. Om de av oss som inte är judar inte står upp mot antisemitism, står vi försvagade när repressionen riktar in sig på andra grupper, såsom andra invandrare, muslimer, homosexuella, fackligt aktiva och så vidare.

I Europa spelar antisemitismen en viktig roll för att hålla förtryck i allmänhet på plats. Att vara medveten om och förstå antisemitismen är därför viktigt inte bara för judars skull, utan för alla grupper som diskrimineras och förtrycks.

[föregående del: Antisemitismen i dagens konflikt - nästa del: Vår känsla av maktlöshet och distansering
_________
”Jag är för både Israel och Palestina” är en serie blogginlägg om Israel och Palestina som syftar till att fördjupa min och din förståelse av konflikten. Det är mitt bästa tänkande just nu. Jag bygger på andras tankar, erfarenheter och formuleringar. Och vill gärna tänka vidare utifrån vad du har att säga. Låt oss bygga förståelse för denna konflikt tillsammans så att vi på sikt kan bidra till en permanent, fredlig lösning av den.

Jag är för både Israel och Palestina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar