fredag 8 augusti 2014

Jag är för både Israel och Palestina - Del 1: Att dela upp i goda och onda är ett tankefel

Jag är för både Israel och Palestina

Antisemitism och antiarabism i sommarens konflikt och debatt

Detta är första inlägget en serie blogginlägg om Israel och Palestina som syftar till att fördjupa min och din förståelse av konflikten i Mellanöstern. Jag gör inte anspråk på att presentera en slutgiltig sanning. Det är helt enkelt mitt bästa tänkande just nu. Jag bygger på andras tankar, erfarenheter och formuleringar. Och vill gärna tänka vidare utifrån vad du har att säga. Låt oss bygga förståelse för denna konflikt tillsammans så att vi på sikt kan bidra till en permanent, fredlig lösning av den.

Fredrik Eklöf

Del 1: Att dela upp i goda och onda är ett tankefel 

Det som hänt i Gaza är hjärtskärande hemskt. Kriget är förhoppningvis ännu inte över för denna gång. Men Och umbärandena kommer att bestå länge. Förlusterna av människoliv är permanent. Och konflikten är inte närmre en hållbar lösning.

Det finns en stark dragning i alla konflikter till att ta ställning för den ena parten mot den andra - att separera de "goda" från de "onda". Det leder alltid fel. 

Ett mer konstruktivt sätt att se det är att de "goda" (de du enklast sympatiserar med) är goda och att de "onda" (de du tycker gör fel) är goda de med. Vi är nämligen alla människor med kapacitet för både godhet och ondska. Människor är goda, nyfikna, kärleksfulla, kraftfulla och agerar utifrån det så länge vi inte bär på obearbetade negativa upplevelser som får oss att skada eller förtrycka andra - eller se på medan förtryck pågår. 

Det är få som lyckas konfrontera både Israels roll i Palestina och antisemitismen samtidigt. Det är viktigt att vi i denna stund tar ställning mot både antisemitistiska och antiarabiska strömningar. För att göra det behöver vi förstå hur dessa förtryck ser ut. 
_________ 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar