fredag 8 augusti 2014

Del 3: Antisemitiska uttalanden

Jag är för både Israel & Palestina

Vi behöver också förstå vad antisemitism är. Antisemitism är inte bara nazisternas förintelse eller hat mot människor som är judar, vilket de flesta av oss tar avstånd från. Det är mycket mer komplicerat än så. 

Generaliseringar

De flesta debattörer förstår att generaliseringar om judar och israeler gynnar antisemitism. Den typen av generaliseringar är en slags antisemitism i sig, eftersom de innebär ett kollektivt fördomsfullt dömande som drabbar helt oskyldiga. Jag känner många judar som är för en palestinsk stat och mot Israels ockupation. Politiska, ekonomiska och militära beslutsfattare är de som ska ställas till svars för folkrättsliga handlingar, inte hela folk. Därför ska vi inte lägga skulden för övervåldet i Gaza på "judar" eller "israeler", utan på "Israel" som stat eller "den israeliska armén".

Jämförelser med nazister

En annan form av antisemitism som inte är självklar för alla, är jämförelser mellan palestiniernas situation med förintelsen av judar under andra världskriget. Den här typen av jämförelser spelar antisemitismen i händerna på flera olika sätt. 

För det första är det en förtäckt generalisering om judar. De flesta judar som lever idag levde inte under andra världskriget.

För det andra innebär jämförelsen att man indirekt säger att judar har ett större moraliskt ansvar att vara goda än andra. Även om det är en mänsklig, spontan känsla att någon som blivit utsatt för något dåligt "lär" sig att inte göra så mot andra, så vet vi alla av egen erfarenhet att den känslan är naiv, att vi människor inte funkar så. Vi gör det alla hela tiden i både stort och smått, utsätter andra för dålig behandling som vi själva blivit utsatta för.

För det tredje kan jämförelsen tolkas som en anklagelse: "Om ni judar beter er så illa, var det kanske inte så orätt av nazisterna att göra detsamma mot er."

[föregående del: Antiarabismen i situationen - nästa del: Antisemitiska strukturer
_________
”Jag är för både Israel och Palestina” är en serie blogginlägg om Israel och Palestina som syftar till att fördjupa min och din förståelse av konflikten. Det är mitt bästa tänkande just nu. Jag bygger på andras tankar, erfarenheter och formuleringar. Och vill gärna tänka vidare utifrån vad du har att säga. Låt oss bygga förståelse för denna konflikt tillsammans så att vi på sikt kan bidra till en permanent, fredlig lösning av den.

Jag är för både Israel och Palestina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar