fredag 8 augusti 2014

Del 4: Antisemitiska strukturer

Jag är för både Israel & Palestina

Judars roll i Europa

En viktig grogrund för antisemitismen har alltid handlat om att judar har getts roller som mellanhänder, som gör en del av det smutsiga arbetet åt dem som har den verkliga ekonomiska och politiska makten. I flera århundraden innebar detta att judar fick tillåtelse att bosätta sig i flera europeiska länder, och fick möjlighet att driva handel samt utlåning mot ränta, verksamheter som ansågs giriga eller till och med syndiga i de kristna länderna. Det gav visserligen vissa judar en viss ekonomisk makt, men den makten var alltid villkorad till de verkliga makthavarnas godkännande. Och det gav judarna ett dåligt rykte. 

Judarnas hela existens i Europa har alltid varit villkorad, utlämnad till makthavarnas godtycke och till majoritetsbefolkningens sinnesstämning. Rollen som mellanhänder gör att judar lätt kan göras till syndabockar. I tider av kris har judarnas dåliga rykte vuxit till hat mot judar som grupp. Judar blir syndabockar som orsaken till orättvisor, för att några av dem fått positioner med en del verklig makt - och en hel del skenbar makt. Den makt vissa judar får är alltid villkorad av att de behöver göra det smutsiga arbete som gagnar dem som verkligen är "ansvariga". Såsom antisemitismen funkat och fortfarande funkar i våra länder, klandras sedan judar som grupp för orättvisor och policies, som egentligen de med verklig makt bär ansvar för.

Nazisternas brott mot den judiska befolkningen är ett extremt exempel på detta, men det är bara ett i raden av många exempel på hur missnöje med judar manipulerats på detta sätt genom århundraden i Europa.

Israels roll i Mellanöstern är ett utslag av antisemitism

Om vi så tittar på Israel och Palestina: Det formella syftet med upprättandet av Israel som stat efter andra världskriget var att ge judar ett eget land, vilket de saknat under tusentals år av flykt. I praktiken har detta upplägg blivit till ytterligare ett upplägg som gynnar antisemitism, genom att judar återigen gavs rollen som mellanhand. Israel är den viktigaste allierade för USA och västvärlden i Mellanöstern. Israel har ett strategiskt geografiskt läge som gör det möjligt för USA att via Israel hålla många oljeproducerande länder i Mellanöstern i schack. 

Israels inrättande innebar att andra världskrigets västerländska segrarmakter gav den nya staten politiskt och moraliskt mandat att utöva förtryck av araber. USA tillhandahåller sedan dess militära och ekonomiska resurser vilket gör det möjligt för Israel att agera "polis" åt västvärlden i Mellanöstern, något som USA tjänar på utan att behöva ta skulden för det.

I sommarens konflikt har USA reagerat kraftfullare än tidigare mot israeliska arméns övergrepp – även om de samtidigt försett Israel med många av de vapen som använts i kriget. Det är både ett tecken på att Israels agerande strider mot folkrätten och ett exempel på att Israel kan utöva sin makt bara så länge de har godkännande från USA.

I praktiken innebär Israels agerande och omvärldens reaktion att uppmärksamheten i både västvärlden och Mellanöstern vänds bort från det som är dessa folks verkliga intressen, så att de inte organiserar sig mot dem som faktiskt tjänar på exploateringen. 

Det ser ut som att det bara är Israel som ligger bakom palestiniernas situation, fast det egentligen är västmakterna som har skapat hela situationen genom att upprätta Israel utan att lösa palestiniernas situation, och att det som görs ofta gagnar västs och västerländska företags intressen.

Israel agerar alltså mellanhand i Mellanöstern åt USA och Västeuropa. Det ger visserligen Israel en viss makt i regionen. Men det är en villkorad befogenhet som gör att israeler och, i förlängningen alla judar, kan klandras och hatas som "the bad guys", för att de agerar på antiarabiska attityder och fördomar som är rådande även i våra egna länder. 

[föregående del: Antisemitiska uttalanden - nästa del: Antisemitismen i dagens konflikt
_________
”Jag är för både Israel och Palestina” är en serie blogginlägg om Israel och Palestina som syftar till att fördjupa min och din förståelse av konflikten. Det är mitt bästa tänkande just nu. Jag bygger på andras tankar, erfarenheter och formuleringar. Och vill gärna tänka vidare utifrån vad du har att säga. Låt oss bygga förståelse för denna konflikt tillsammans så att vi på sikt kan bidra till en permanent, fredlig lösning av den.

Jag är för både Israel och Palestina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar