söndag 20 oktober 2013

Cannabis och välfungerande hjärnor

I en replik i Skånes Fria som jag upptäckte först nu bemöter Wally Johansson en artikel om cannabis, som jag och några medarbetare skrev när jag fortfarande var ordförande för Hassela Helpline. Wally Johansson påstår bl.a. att vi på "anticannabissidan, rent historiskt, alltid varit präglat av lögner, påhitt och skräckpropaganda". Många drogliberaler får stå oemotsagda när de liksom Johansson påstår att de grundar sina resonemang på vetenskapliga fakta. Därför vill jag inte lämna hans replik emotsagd.

Vi hänvisar i vår artikel till forskning som visar att cannabis har en negativ effekt på brukarens kognitiva förmåga.
Johansson försöker inte motbevisa oss, förmodligen för att han inte har forskning som motbevisar det. Istället misstänkliggör han oss och våra argument genom ett svepande och felaktigt påstående om "anticannabissidan, rent historiskt". 

Han inser att cannabis inte är bra för ungdomar. Bra. Här en redogörelse för en ny metastudie om dess negativa effekter på unga.

Han invänder inte mot de fakta vi presenterar om ungdomars ökade bruk vid legalisering: "Ungdomar i åldersgruppen 15–16 år som använder cannabis fördubblades då Portugal legaliserade cannabis. I Holland är det tre gånger så hög andel 15–16 åringar som använt cannabis som i Sverige." (EMCDDA) Men han förordar ändå en legalisering av cannabis. 

Det är svårförståeligt - men vanligt bland drogliberaler. De går ofta med på att droger är skadliga för unga, men arbetar ändå för lagförändringar som bevisligen leder till att fler unga drogar. 

Antingen sätter Johansson större värde på vissa vuxnas rätt att ostört röka på, än på barns och ungas rätt till en drogfri uppväxt. Eller så är han naiv angående hur krävande arbetet är med att motverka droganvändning bland unga.

Hans huvudargument för legalisering verkar vara påståendet att cannabis är "både mindre skadligt och beroendeframkallande än till exempel alkohol och tobak". Även det är både vanligt och korttänkt av många legaliseringsförespråkare. 

Varken vi eller någon annan seriös aktör påstår att tobak och alkohol är ofarliga eller bra för människor och för våra samhällen. Den som påstår det skulle ha svårt att argumentera emot en legalisering av cannabis. Men jag vet inte någon som på allvar hävdar det, särskilt inte bland människor med erfarenhet av unga som far illa. Tvärtom. 

Det finns alldeles för många negativa konsekvenser av droger, inklusive alkohol och tobak. Vi arbetar för att göra droger mindre tillgängliga för både vuxna och unga. Forskning och lång svensk erfarenhet visar att det är det mest effektiva sättet att minska antalet personer som drabbas av drogernas negativa konsekvenser.

Ett annat retoriskt knep Johansson tar till är att antyda att Hassela Helpline skulle tala i egen sak för att tjäna pengar. Hassela Helpline är en ideell förening som inte driver behandling, och som inte berikar någon privatperson. Eventuellt överskott återinvesteras i verksamheter som gynnar ungdomar.


Jag är emot en legalisering av cannabis för att jag är övertygad om att alla som arbetar drogförebyggande och med drogbehandling skulle få mer att göra om vi legaliserar. Samhället skulle behöva lägga mer resurser på att motverka och behandla cannabismissbruk. Det tjänar ingen av oss på, inte på riktigt.

1 kommentar: