måndag 16 september 2013

Varför dricker du alkohol?

Jag har inte druckit alkohol sedan 1995. Det händer ibland att jag får frågan varför jag inte dricker alkohol. Läste precis en sammanställning av fakta kring alkohol som får mig att fråga dig:

- Varför dricker du?


Alkohol är en av de främsta orsakerna till död och handikapp i världen.
"Harmful use of alcohol" är världens tredje största orsak till död och handikapp. Alkohol är den främsta orsaken til död och handikapp i medelinkomstländer.(1)
Överallt utom i östra Medelhavsområdet är alkohol den främsta orsaken till död och handikapp hos unga män mellan 15 och 24 år.(2)

Män dricker mer, kvinnor bär fler konsekvenser
Kvinnor bär oproportionerligt stort ansvar för konsekvenser av mäns drickande, genom familjevåld, sexuella övergrepp, påverkan på familjebudgeten osv.(3)

Alkohol är relaterat till mer än 60 olika sjukdomar(4)
Risken för matstrupscancer och kvinnlig bröstcancer ökar oavsett hur lite alkohol du intar. Det är en förklaring till att WHO säger att det inte finns någon hälsosam mängd alkohol för människor.
Media skriver mer om alkoholens påstådda fördelar, ofta undersökningar understödda av alkoholindustrin, än om skadeverkningarna.

Mycket drickande påverkar andra negativt
Ju fler personer som dricker mycket bland familjemedlemmar och nära vänner, desto sämre blir hälsan och livskvaliteten även för icke-drickarna.

Högrisk-drickarna orsakar mer skada än alkoholisterna

Eftersom högrisk-drickarna är så många fler än de som räknas som alkoholister (i USA går det 11 högriskdrickare på varje alkoholist(5), orsakar de mycket fler alkoholrelaterade problem än alkoholisterna. Rattfylleri, en av de få negativa konsekvenser som är allmänt erkända, står bara för 17 % av de alkoholrelaterade dödsfallen.(6)

Alkoholindustrin lever gott på människors misär
Alkoholindustrin omsätter nära 1.000 miljarder USD.(7) De påstår att de inte vill att folk ska missbruka deras produkter, men 70 % av vuxna amerikaners konsumtion och 90 % av unga amerikaners konsumtion är rent berusningsdrickande.(8)

Alkoholindustrin lägger särskilda resurser på att sälja till grupper som lättare fastnar i beroende. Deras marknadsföringskampanjer får unga att börja dricka alkohol.(16) Alkoholindustrin finansierar lobbygrupper som arbetar för att minska nationella ansträningar för att minska alkoholförsäljningen, särskilt i låg- och medelinkomstländer.(9)

Alkoholindustrin har på senare decennier medvetet arbetat för att öka kvinnors drickande(14), vilket bl.a. lett till en historiskt unik skrumpleverepidemi bland unga vuxna kvinnor i England.(15) Och till en stark "after work"-kultur bland kvinnor i Sverige.

Alkohol som vapen i kolonialiseringen
Historiskt har alkohol varit ett viktigt verktyg för västländerna i kolonialisering och slavhandel. Många gruvarbetare och lantbruksarbetare världen över har fått betaltför sitt arbete i alkohol. Det skedde även på svenska landsbygden ända in till mitten av 1900-talet. I södra Afrika har det lett till att man där har de högsta siffrorna av alkoholrelaterade födelseskador i världen.(12) Indiska befolkningen i Malaysia har fortfarande svåra alkoholproblem sedan britterna tranporterade indier dit och betalade dem i alkohol för deras arbete på plantagerna i Malaysia.(13) Gruvägare i södra Afrika försökte hitta den ideala mängden alkohol att betala, tillräckligt hög för att gruvarbetarna skulle fortsätta arbeta i gruvan, tillräckligt låg för att de skulle kunna arbeta överhuvudtaget.(10)

Ursprungsbefolkningen i USA nyttjade inte alkohol innan européerna började tillhandahålla det. De negativa effekterna av deras drickande användes senare som "ursäkt" för att kontrollera deras samhällen och som rättfärdigande av ockupationen av deras landområden.(11)

Om du dricker tillhör du en minoritet här i världen
Globalt sett är 56 % av världens befolkning nykterister, enligt FN-siffror. Men eftersom detta inlägg är på svenska är sannolikheten att just du dricker alkohol 90 %. 

- Varför vill du fortsätta stödja en industri som orsakat och orsakar detta och mycket till? 


Källor:

1 kommentar:

  1. The most enduring symbol of the Norse - titanium arts
    › tj-metal-arts jancasino › tj-metal-arts The most enduring symbol of novcasino the Norse titanium metal trim - titanium arts · 출장안마 The most enduring symbol of 오래된 토토 사이트 the Norse - titanium arts · The most enduring symbol of the Norse - titanium arts.

    SvaraRadera